087-347-6313, 081-766-3595, 084-648-3018, 081-446-5071, 02-918-0192-3
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 02:57 น.


ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก / ลืมรหัสผ่าน ?
 
     
 
ชื่อหนังสือ    บทสวดมนต์พระปริตร

รายการที่สนใจ
 
   
รายละเอียดหนังสือ

 

รหัส 1009
ขนาด 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
   
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ    
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 14.50 บาท
   
   
เนื้อหาประกอบด้วย
 

• การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์
• ทำวัตรเช้า
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
• ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
• อานุภาพของพระปริตร
• บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน
    -    ชุมนุมเทวดา
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    นะมะการะสิทธิคาถา
    -    สัมพุทเธ
    -    นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทสวด ๗ ตำนาน    
    -    ๑.    มังคะละสุตตัง
    -    ๒.    ระตะนะสุตตัง
    -    ๓.    กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
    -    ๔.    ขันธะปะริตตัง
    -    ๕.    โมระปะริตตัง
    -    ๖.    ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
    -    ๗.    อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• บทสวด ๑๒ ตำนาน    
    -    ๘.    วัฏฏะกะปะริตตัง
    -    ๙.    อังคุลิมาละปะริตตัง
    -    ๑๐.   โพชฌังคะปะริตตัง
    -    ๑๑.   อะภะยะปะริตตัง
    -    ๑๒.   ชะยะปะริตตัง
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• มงคลจักรวาลใหญ่
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พิธีฉัน
• ถวายพรพระ
• อนุโมทนาวิธี
• มงคลจักรวาลน้อย
• กาละทานะสุตตะคาถา
• วิหาระทานะคาถา
• เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
• อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
• โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
• อาทิยะสุตตะคาถา
• ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
• มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
    -    บูชาพระรัตนตรัย
    -    กราบพระรัตนตรัย
    -    ขอขมาพระรัตนตรัย
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    สมาทานศีล ๕
    -    ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
    -    พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
    -    ชัยปริตร (มหากาฯ)
    -    อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
    -    แผ่เมตตาแก่ตนเอง
    -    อธิษฐานอโหสิกรรม
    -    แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
    -    แผ่ส่วนกุศล
    -    กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
    -    พระคาถาชินบัญชร
    -    พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
    -    คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

   
ตัวอย่างหนังสือ

 
     
หนังสือแนะนำ
รับพิมพ์งานทุกชนิด
«
»
          บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด / บริษัท สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด
106/204  ม.4  ซ.รามอินทรา68 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 02-918-0192-3, 02-517-7445, 02-918-1336, 02-918-1338-9, 02-918-1057,
  02-918-1171-2
โทรสาร : 02-917-9072, 02-918-1218
มือถือ 087-347-6313, 081-766-3595, 084-648-3018, 081-446-5071

Copyright 2013-2015 ©rvpprinting, All rights reserved.

หน้าหลัก รายการหนังสือ หนังสือขายดี หนังสือออกใหม่ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา กระดาษสนทนา ดาวน์โหลด