โอวาทธรรม กรรมฐานเตือนสติ (วิริยะ 1025)
โอวาทธรรม กรรมฐานเตือนสติ (วิริยะ 1025)
รหัสสินค้า : 1025
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด50%

ติดต้อสอบถาม(คลิ๊ก)

ใช้สติกำกับใจไม่เกิดกิเลส      

วิถีชีวิตของคน     

คุณค่าของชีวิต    

ทำความดีนี้แสนยาก     

บทสวดมนต์ไหว้พระ   

คำไหว้พระ 

คำไหว้เทพ 

ชุมนุมเทวดา       

คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ    

วิธีสวด      

บูชาพระรัตนตรัย  

กราบพระรัตนตรัย 

ขอขมาพระรัตนตรัย      

นมัสการพระพุทธเจ้า     

ไตรสรณคมน์      

สมาทานศีล ๕     

ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)   

ชัยปริตร (มหากาฯ)       

อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ      

แผ่เมตตาแก่ตนเอง       

อธิษฐานอโหสิกรรม      

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์   

แผ่ส่วนกุศล

กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร      

พระคาถาชินบัญชร       

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก       

คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

คำถวายทานต่างๆ      

    ๑.  คําอธิษฐานเวลาทําบุญ  

    ๒.  คําถวายธูป เทียน ดอกไม       

    ๓.  คําถวายเงินทําบุญ

   ๔.  คําอธิษฐานเมื่อจบของตางๆ ถวายพระ       

   ๕.  คําถวายขาวพระพุทธ     

    ๖.  คําลาขาวพระพุทธ

   ๗.  คําถวายขาวใสบาตร      

   ๘.  คําถวายของใสบาตร     

   ๙.  คําถวายผาปา      

  ๑๐.  คําถวายสังฆทาน 

  ๑๑.  คํากรวดนํ้า 

  ๑๒.  คําอาราธนาศีล ๕ 

  ๑๓.  คําอาราธนาพระปริตร    

๑๔.  คําถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ    

๑๕.  คําถวายผากฐิน    

  ๑๖.  คําหลั่งนํ้าถวายพระภูมิ   

๑๗.  คําภาวนาเวลารดนํ้าศพ  

๑๘.  คําภาวนาเวลาทอดผาศพใหพระบังสุกุล     

๑๙.  คําภาวนาเวลาเผาศพ    

คาถามหาลาภ     

คาถาเงินล้าน      

คาถาเสริมทรัพย์  

คาถาค้าขายดี (ของเก่า)

พระคาถาหลวงปู่โอภาสี 

พระคาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า) 

พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม   

พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์     

พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนํ้า       

คำอาราธนาพระสีวลี      

คาถามงกุฎพระเจ้า

คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ

คาถาอาราธนาพระเครื่อง

คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ) 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ   

โพชฌงค์ ๗

คาถาป้องกันภัย   

พระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์  

พระคาถาพญาครุฑมหาอำนาจ 

พระคาถาขอพระพรชัยต่อพรหมโลกเทวา    

พระคาถาพญาพาลีถอนต้นรัง   

พระคาถาชูชกขอ ๒ กุมารจากพระเวสสันดร 

พระคาถามหาเมตตา ๔ ทิศ     

พระคาถากรึงงานให้สำเร็จ      

พระคาถาบูชาหลวงปู่โลกอุดร  

พระคาถาเสด็จปู่มหาฤาษีทำลายสิ่งชั่วร้าย  

พระคาถาเสด็จปู่มหาฤาษีล้างบาปกรรมให้   

พระคาถาอิติปิ โส ๘ ทิศ

พระคาถาเปิดทุกอย่าง   

พระคาถาแผ่เมตตา ๔ ทวีป ๕ โลก   

พระคาถากำแพง ๗ ชั้น  

พระคาถาส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดใหม่      

พระคาถาขับไล่ผีและถอนคุณไสย    

พระคาถาปลุกธาตุ ๔ ให้ศักดิ์สิทธิ์     

พระคาถาพุทธคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์     

พระคาถา ๓ พระแม่ให้พร

พระคาถาสรรเสริญพระคุณแม่  

พระคาถาไล่ศัตรูให้หายกระเด็นไป    

พระคาถาของานเกี่ยวกับแผ่นดินจากพระแม่ธรณี   

พระคาถาของานเกี่ยวกับการเงิน       

พระคาถาเสด็จปู่ (พ่อแก่)

ครอบเศียรตอนครอบครูทุกอย่าง       

พระคาถาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอธิษฐานเอา 

พระคาถาสมปรารถนาทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการ      

พระคาถาขนุน     

พระคาถามะรุม     

พระคาถามะขวิด  

พระคาถามะยม    

พระคาถาทับทิม   

พระคาถาเงาะถอดรูป     

พระคาถาเจรจาสำเร็จทุกอย่าง 

พระคาถาเรียกทุกสิ่ง      

พระคาถาขอพรมหาเทพทั้ง ๗ พระองค์      

พระคาถาบูชาแพทย์ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ 

พระคาถาเสกเป่าให้คนป่วยหายจากโรคร้ายต่างๆ  

พระคาถาต่อชีวิตผู้ป่วย   

พระคาถาเรียกเงินทองไหลมาเทมา พูดไปจะเป็นเงินเป็นทองไวๆ      

พระคาถาสำเร็จพระธรรมโดยปาฏิหาริย์       

พระคาถาอธิษฐานสูงสุดกู่แห่งมหาฤาษี ๑๐๙

พระคาถารองสุดกู่ สายเทพ - มหาเทพ และจะส่งให้สูงสุด       

อานิสงส์ ๓๕ ข้อที่ได้จากสวดพระคาถา     

คำอธิษฐานขอพร 

 

...
...
...
Top