กรรมลิขิต ชีวิตกำหนด (วิริยะ 1121)
กรรมลิขิต ชีวิตกำหนด (วิริยะ 1121)
รหัสสินค้า : 1121
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : 2 สี (ชมพู+ดำ)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท

กดเพื่อชมตัวอย่างหนังสือ 1121

กรรมลิขิต ชีวิตกำหนด
หน้าที่ชีวิต / กรรมเป็นไฉนใครรู้บ้าง
เชื่อหรือไม่กรรมมีจริง / เหตุที่คนคิดว่า ทำดีไม่ได้ดี
มารู้จักกรรม/กรรมใครกรรมมัน
ดีชั่วเพราะตัวทำ / กรรมติดตัว อย่ามัวเศร้าหมอง
กรรมติดตามตน
กรรม ๑๒ ประเภท
กรรมให้ผลตามกาลเวลา
กรรมให้ผลตามหน้าที่
กรรมให้ผลตามความหนักเบา
ไม่ว่าชาติไหนก็ได้รับกรรม
๑๒ รู้จักทุกข์ เพื่อสุขในวันหน้า
ทุกข์เพราะโลกยุคใหม่
ทุกข์เพราะเกิด / สาเหตุแห่งทุกข์ 
ทุกข์เพราะไม่พอใจ / ทุกข์เพราะแบ่งแยก
ทุกข์เพราะก่อหนี้ / ทุกข์เพราะไม่มีที่พึ่ง
๑๙ หากมีกรรมผูก ต้องเรียนแก้ 
อยู่อย่างไรให้พ้นทุกข์ / ต่างคนต่างแก้
สะสางตามสติปัฏฐานสี่
ล่วงทุกข์เพราะความเพียร / ใกล้เกลือกินด่าง
๒๓ ความสุขที่ควรใฝ่หา
ธนาคารบุญ
สวดพุทธคุณให้หลุดพ้นกรรม
ผ่อนกรรมวันละนิด / หนี้ที่ต้องใช้
เร่งรีบเถิดจะเกิดผล / ตายไปไม่เป็นเปรต
แก้กรรมด้วยการกำหนด / จิ้มๆ จ้ำๆ
อโหสิกรรม 
ทำดีให้กับดวง
เจริญกรรมฐาน การงานเจริญ
กรรมฐานแก้กรรม
เจริญกรรมฐานขออโหสิกรรม
ธรรมะคือหน้าที่
ไตร่ตรองตามเถิด จะเกิดผล
โต๊ะหมู่บูชา / วิธีสร้างพระเข้าตัว
สวดมนต์ / ไหว้พระ
สวดมนต์ต้องสวดทุกวัน
เร่ิมสอนลูกตอนไหนดี
สอนลูกเวลาไหนดี / พรอันประเสริฐ
ขี้สามกอง / ทำบุญวันเกิด
เจิมรถ / เผาหรือฝังถึงจะได้ขึ้นสวรรค์
เรื่องของความฝัน / ดวง
บวชแก้บน / ผู้หญิงก็บวชแทนคุณพ่อแม่ได้
ซื้อรถสีอะไรดี / อยู่กับคนต้องทนตลอดไป
ของดีอยู่ที่ไหน / คนมีบุญ
แบ่งบุญ / อุทิศส่วนกุศลภายหลัง
ยมบาล / ไม่มีเวลา
ดีอยู่คนเดียว คนอื่นผิดหมด
โรคอุปาทาน / บุญเจ็บๆ
กำมือ แบมือ / โทรจิต
จับจิตเหมือนเครื่องบิน สติเหมือนเรดาร์
หลับ / ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ
นั่งกรรมฐานเข้าเฝ้าพระอินทร์
พวกขี้แพ้ / ความอดทน
๓ ดี / ไม่เลื่อมใสเลยไม่ใส่บาตร
น้ำขุ่น น้ำใส / แก้กรรมอย่างไร
อโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตา /ชาล้นถ้วย
มีเมตตา มีความสุข / สามัคคีเกิดสุข
เสียอะไรไม่เท่าเสียเวลา 
บทสวดมนต์ไหว้พระ 
บทสวดมนต์ไหว้พระ / บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย / ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า / ไตรสรณคมน์ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) / ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง / กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
อธิษฐานอโหสิกรรม / แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล / พระคาถาชินบัญชร
วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆ

...
...
...
Top