บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ (วิริยะ 877)
บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ (วิริยะ 877)
รหัสสินค้า : 877
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
31.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
30.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
29.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
29.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
29.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
27.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
26.00
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด30%

ติดต่อสอบถาม(คลิ๊ก)

พุทธวจนะ
๑. ข้อควรรู้ คำแนะนำ 
• เป็นเจ้าภาพบวชพระแล้ว พระไม่ได้เป็นพระที่ดี เราจะบาปไหม
• ไม่มีศรัทธา อย่าบวช
• คนที่บวชไม่ถึง ๑ เดือน วัดอัมพวันไม่รับ
• มีเวลาบวชพระ ๗ วัน ไม่ควรบวช ควรปฏิบัติกรรมฐาน
• พระที่บวช ๓ เดือน ๑ เดือน ควรเรียนอะไร
• บวชลูกหลานที่วัดอัมพวัน ไม่มีกินเหล้า
• วันพระ พระต้องอยู่วัด
พุทธวจนะ
๒. เปรต วัดอัมพวัน
• เสียงร้องประหลาด
• เปรตพระในวัดอัมพวัน
พุทธวจนะ
๓. ความรู้ทั่วไป
• บวชเรียน
• ผ้าเหลืองน้อย ห้อยหู
• สมณะ
• นักบวช
• ช่วยคนมีบุญวาสนา...ช่วยง่าย
• มรดกธรรม
• ความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้
• พระสงฆ์ องค์เณรต้องเป็น “นักกรรมฐานทุกองค์”
• รักพรหมจรรย์ไหม
• กายเป็นพระ
• ใจเป็นพระ
• บวช ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จะระลึกถึงคุณบิดามารดาทุกวัน
• บวช “นะโม” ได้หรือยัง
• บวชเสร็จแล้ว สึก ให้เป็นบัณฑิต (ทิด) 
พุทธวจนะ
๔. สอนพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๒ 
• คนขี้เหนียว
• สำรวมปาริสุทธิศีล ๔ ประการ เท่านี้ “เหลือกิน”
• สำรวมอยู่เสมอ
• เชื่ออุปัชฌาย์
• ต่อหน้าปฏิบัติอย่างไร ลับหลังอย่างนั้น
• บวชทั้งที เอาดีได้
• ทำได้ จึงสอน
• คนที่มีโสฬส มีเลข ๑๖ อยู่ในตัว...ดีหมดทุกคน
• เส้นชีวิตมันคด ทำให้มันตรง
• อย่าหยิ่งยโส แมงป่อง จองหอง
• อย่าเดี๋ยว
พุทธวจนะ
๕. วันชำระหนี้สงฆ์
• หนี้สินในตัวเอง
• เราเป็นหนี้พระพุทธเจ้า หนี้มารดาบิดา หนี้ผู้มีพระคุณ
• สะสมหนี้ให้ตัวเอง
• วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ใช้หนี้ตัวเอง
• กงเต๊ก (ใช้หนี้เก่า ฝังไว้ ฝากไว้ ทิ้งเหว)
• หนี้สงฆ์
• หนี้บุญคุณไม่มีหมด
• การใช้หนี้ต้องสร้างความดี
• พระสงฆ์เป็นหนี้ญาติโยม
• ใช้หนี้ญาติโยม เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์
• ยถา...ให้ผี สัพพี...ให้คน
• ยะถา สัพพีกลางถนน
• กิจวัตรพระ
• ปฏิบัติกรรมฐาน เป็นการใช้หนี้สงฆ์
• บวชลูก บวชหลาน อย่าแห่ อย่ากินเหล้า
• โยมเป็นหนี้สงฆ์
• อาตมาจะใช้หนี้โยม “จนชีวิตจะหาไม่”
พุทธวจนะ
๖. บรรพชาเป็นสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้
• บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ
• บวชเณร คือมาเจียระไนแก้วให้ใส
• เขตพุทธาวาส เขตพุทธสีมา
• ลูกบวชจูงพ่อแม่เข้าวัด
• ลูกบวชพ่อแม่ ตื้นตันใจ
• บวชสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
พุทธวจนะ
๗. วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
• อธิษฐานจิต
• อโหสิกรรม
• เอาตำรามาดูกันก็ไม่ได้ผล แต่ดูตำราเพื่อให้ถูกวรรคตอน
• การแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล คนละขั้นตอนกัน
• วันหนึ่ง คืนหนึ่ง ได้สะสมความดีอะไรบ้าง
• บวชแล้วได้กำไร หรือขาดทุนชีวิต
• “เงาะป่า” ถอดเงาะเป็นพระสังข์ทอง
• จะบวช จะสึก ดูให้ดี ระวัง!!!
• สวดมนต์เพ่งกระแสจิตไปที่พระประติมากรรม
• หายใจยาว ๆ ตั้งกัลยาณจิตไว้ที่ “ลิ้นปี่” จะอุทิศยกจากลิ้นปี่สู่ “หน้าผาก”
• นะ...อยู่หัว สามตัวอย่าละ นะ...อยู่ที่ไหน ตามเอามา แล้วก็อุทิศทันที
• บุญที่อุทิศได้
• มีฟ้าเหนือฟ้า อะไรจะเหนือกฎแห่งกรรม
• ทำอะไรมีประโยชน์ต่อกัน อย่าหวงกัน
• หายใจยาว ๆ สำรวมเวลาสวดมนต์ “ได้บุญแล้ว”
๘. บทสวดมนต์
๙. บทแผ่เมตตา
๑๐. บทอุทิศส่วนกุศล
๑๑. วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น

...
...
...
Top