แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา (วิริยะ 259)
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา (วิริยะ 259)
รหัสสินค้า : 259
ขนาด : 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : ดำ
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
14.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด30%

ติดต่อสอบถาม(คลิ๊ก)

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา       

        สมาธิคืออะไร      

        การสำรวมอินทรีย์ ๖        

        วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยย่อ   

        วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น  

หลักธรรมของผู้ครองเรือน        

        สังคหวัตถุธรรม   

        จริยาวัตรสำหรับหญิงสะใภ้  

วิถีชีวิตของคน   

อนุโมทนา        

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ, วิธีสวด  

คาถาชุมนุมเทวดา

บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย    

ขอขมาพระรัตนตรัย, อาราธนาศีล ๕        

นมัสการพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์         

ศีล ๕ 

ถวายพรพระอิติปิ โส      

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)   

ชัยปริตร (มหากาฯ)       

อิติปิ โส เท่าอายุ 

คำอธิษฐานอโหสิกรรม, บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง        

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 

บทแผ่ส่วนกุศล  

กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร        

พระคาถาชินบัญชร        

 

 

...
...
...
Top