บทสวดมนต์มงคลชีวิต (วิริยะ 1167)
บทสวดมนต์มงคลชีวิต (วิริยะ 1167)
รหัสสินค้า : 1167
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : หมึกดำ
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท

กดเพื่อรับชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1167
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
พระปริตร ๑๒ ตำนาน
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
มงคลสูตร
รัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
ธชัคคปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
วัฏฏกปริตตัง 
อังคุมาลปริตร 
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
เทวตาอุยโยชนคาถา
ชยปริตร
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ต้นฉบับเดิม)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๖๔
กรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
การสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาพระมหาจักรพรรดิ และวิธีการสวด
บทอาราธนาพระ
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวดมหาจักรพรรดิ
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถามหามนต์ บูชาพระกฤษณะ
อานิสงส์ของการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่
สวดมนต์จะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวเรา
ลำดับการสวดคาถามหาเมตาใหญ่
คาถามหาเมตตาใหญ่
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๘. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานอโหสิกรรม
คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
ทำสมาธิหลังสวดมนต์เพื่อแก้ไขเวรกรรม
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
๑๐. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ


...
...
...
Top