บทสวดมนต์ (วิริยะ 1164)
บทสวดมนต์ (วิริยะ 1164)
รหัสสินค้า : 1164
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
9.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท

กดเพื่อรับชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1164
คติธรรมคำสอน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร 
คาถาชินบัญชร (ย่อ) 
พระคาถาชินบัญชร 
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม) 
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
คำกรวดนํ้าอย่างย่อ 
บทกรวดนํ้า 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ) 
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง, กะระณียะเมตตะสุตตัง 
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร) แบบย่อ 
คำขอขมาและอธิษฐานจิต 
คาถาเงินล้าน 
คาถามหาลาภ, คาถาบูชาพระปิยะมหาราช 
คาถาค้าขายดี (ของเก่า), คาถาเมตตามหานิยม 
คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ 
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
คำอาราธนาพระสีวลี 
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต 
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากนํ้า 
คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบนํ้าทะเลจืด) 
คาถาหลวงปู่มั่น 
พระคาถาที่พญานกยูงทองได้สวดท่องทุกเช้าและคํ่า 
คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปาน 
คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปาน 
คำกรวดนํ้า 
คำปรารถนามาถึงซึ่งนิพพานทั้งหญิงและชาย 
คาถาหลวงปู่สรวง 
บทสวดบูชาพระอุปคุต 
บทสวดสักกัตวา 
บทสวดมหาจักรพรรดิ 
คาถาเจริญคุณ 
คาถายันทุน 
คาถาท้าวเวสสุวรรณ 
คาถาบูชาเหล็กไหล 
วิธีบูชาองค์พญาครุฑอย่างถูกต้อง 
คาถาบูชาพญานาค 
บทสวดเทพเจ้ากวนอู 
คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม 
บทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ

...
...
...
Top