วิปัสสนากรรมฐาน เปลี่ยนชีวิต (วิริยะ 1159)
วิปัสสนากรรมฐาน เปลี่ยนชีวิต (วิริยะ 1159)
รหัสสินค้า : 1159
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1159
กรรมฐานเบื้องต้น (สมถะ-วิปัสสนา)
วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร?
- การละปลิโพธ (ตัดความกังวล) 
- หลักพระพุทธศาสนา
- ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
- คำสมาทานพระกรรมฐาน
คำกล่าวอโหสิกรรม - แผ่เมตตาหลังการปฏิบัติ
- คำแนะนำก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (โดย หลวงพ่อจรัญ)
- วิธีขอขมาพ่อแม่
“แก้วเสียงธรรม” (จากหนังสือกฎแห่งกรรมฯ เล่มที่ ๒๗ โดย วัดอัมพวัน)
- หลวงพ่อจรัญช่วยชีวิต
- แม่หายจากโรคมะเร็ง
- จากเสียงที่ไร้ค่า กลายเป็นเสียงที่มีค่า
- ตอบแทนพระคุณวัดอัมพวัน
เล่าเรื่อง “หลวงพ่อจรัญ” โดย คุณศิริพร ศาตวินท์
บทสวดมนต์ไหว้พระ
- คำอาราธนาศีล ๕ 
- นมัสการพระพุทธเจ้า 
- ไตรสรณคมน์ 
- คำสมาทานศีล ๕ 
- ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
- ชัยปริตร (มหากาฯ) 
- อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ 
- แผ่เมตตาแก่ตนเอง 
- คำกล่าวอโหสิกรรม 
- แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
- คำกล่าวถวายกุศล และอุทิศส่วนกุศล
- บทกรวดนํ้า (อุทิศส่วนกุศล) 
- กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 
กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ) 
พระคาถาชินบัญชร 
โพชฌังคปริตร 
ชุมนุมเทวดา (อัญเชิญเทวดามา) 
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
เทวตาอุยโยชนคาถา (อัญเชิญเทวดากลับ) 
บทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ 
คาถาบูชา ๔ สังเวชนีสถาน 
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
คาถาบูชาพระสีวลี 
นะวะหอระคุณ ๙ (คาถาแก้วสารพัดนึก) 
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ 
คาถาย่นระยะทาง (พระอินทร์ย่นระยะทาง) 
คาถา “เสกนํ้าล้างหน้า” (โดย หลวงพ่อจรัญ) 
คาถาไหว้แม่พระธรณี 
คาถาท้าวเวสสุวัณ 
พระราชปรารภ นํ้าพระทัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
บทถวายราชสักการะ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕)
คำถวายสังฆทาน
รวมคำสอนของ หลวงพ่อจรัญ
เกล็ดความรู้ในการทำบุญจากพระไตรปิฎก
อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน
มหาอานิสงส์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะ

...
...
...
Top