การเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน (วิริยะ 1145)
การเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน (วิริยะ 1145)
รหัสสินค้า : 1145
ขนาด : 14 x 14 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 44
ความหนากระดาษ : 80 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

บัตรอวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆ

ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลและอานิสงส์ น้อมถวายแด่ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ธรรมะกับการบริหาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

คำอวยพรของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

ความเป็นมา ของหนังสือภาพการ์ตูน “การเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔..”

การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์

ทางสายเอก สติปัฏฐานสี่

๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

สมาธิ-อินทรีย์ทั้ง ๖

รู้หนอ-เห็นหนอ-ผู้ที่ไม่พร้อมในการปฏิบัติการรมฐาน

การเตรียมตัว-เตรียมใจมาปฏิบัติกรรมฐาน

ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติกรรมฐานทุกครั้ง

แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

ช่วงแรกการกำหนดอิริยาบถ “ยืนหนอ ๕ ครั้ง”

การกำหนดอิริยาบถเดินหนอ “ขวาย่างหนอ...ซ้ายย่างหนอ”

“การกลับหนอ”

การกำหนดอิริยาบถนั่ง “การนั่งสมาธิ”

“อาการวูบ”

การกำหนดอิริยาบถนอน “การนอนสมาธิ”

อิริยาบถย่อยต่างๆ เช่นในห้องน้ำ-การแต่งตัว-การรับประทานอาหาร

การไปโรงเรียน-การทำความสะอาดบ้าน-รถยนต์เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่ ๗ ประการ

ข้อควรจำ

พ่อแม่คือพระในบ้าน – การแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

คณะผู้จัดทำ – คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานหนังสือภาพการ์ตูน

คำกลอนหลวงพ่อ

เด็กๆ สนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้

...
...
...
Top