คู่มือสวดมนต์ มงคลธรรม (วิริยะ 861)
คู่มือสวดมนต์ มงคลธรรม (วิริยะ 861)
รหัสสินค้า : 861
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 861
ทำวัตรเช้า แปล

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมะการ

- พุทธาภิภุติ

- ธัมมาภิภุติ

- สังฆาภิภุติ

- ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

- สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

 ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)

ทำวัตรเย็น แปล

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมะการ

- พุทธานุสสะติ

- พุทธาภิคีติ

- ธัมมานุสสะติ

- ธัมมาภิคีติ

- สังฆานุสสะติ

- สังฆาภิคีติ

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น)

บทสวดมนต์ แปล

- วิธีสวด

- บูชาพระรัตนตรัย

- กราบพระรัตนตรัย

- ขอขมาพระรัตนตรัย

- นมัสการพระพุทธเจ้า

- ไตรสรณคมน์

- สมาทานศีล ๕

- ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

- ชัยปริตร (มหากาฯ)

- อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ

คาถามหามงคล

- วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

- พระคาถาชินบัญชร

- กะระณียะเมตตะสุตตัง

- มงคลจักรวาลใหญ่

- บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

- ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

- คำกรวดนํ้า ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

- บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาใหญ่)

- คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)

- คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)

วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อธิษฐานอโหสิกรรม

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 

...
...
...
Top