อภิมหามงคลคาถา (วิริยะ 222)
อภิมหามงคลคาถา (วิริยะ 222)
รหัสสินค้า : 222
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
18.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
16.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 222

• ความสําคัญของผู้บําเพ็ญศีล กับการบําเพ็ญทาน
• คําบูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย, คําอาราธนาศีล ๕
• นมัสการพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์
• คำสมาทานศีล ๕
• ชุมนุมเทวดา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะมะการะสิทธิคาถา (สำหรับฆราวาส)
• นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร, • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• ขันธะปะริตตะคาถา
• วัฏฏะกะปะริตตัง
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• อังคุลิมาละปะริตตัง
• โพชฌังคะปะริตตัง
• อะภะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
• ชะยะปะริตตัง

• บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา)

• พุทธคุณ, ธรรมคุณ
• สังฆคุณ, ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
• มหาการุณิโก
• อิติปิ โสเท่าอายุ
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• อุทิศส่วนกุศล
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
วิปัสสิต
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
• บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา)
• การชําระหนี้สงฆ์ 
• พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ์, ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่
• ขอขมาพระสงฆ์, ชําระหนี้สงฆ์
• กรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม, คำอธิษฐาน
• คติธรรมจากหลวงพ่อ
• เรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติ
• ทางชีวิตที่ปลอดภัย
• การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• พรธรรมนำชีวิต
• เวลาที่เหลืออยู่
• ทำดีย่อมได้ดี  ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
...
...
...
Top