กรรมแก้ได้ (วิริยะ 049)
กรรมแก้ได้ (วิริยะ 049)
รหัสสินค้า : 049
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
24.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท

• อานิสงส์ของการบริจาคทาน
• การจัดสร้างพระพุทธรูป
• คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
• อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
• พิธีไหว้พระและสวดมนต์
• วิธีไหว้สิ่งที่เป็นมงคลทั้ง ๕
• คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทแผ่ส่วนกุศล
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• แผ่เมตตา
• กรวดนํ้า
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• คำอธิษฐาน
• คำตั้งความปรารถนา (หลังการปฏิบัติธรรม), คำขออโหสิกรรม (หลังการปฏิบัติธรรม)
• การอธิษฐานจิตในการปล่อยชีวิตปลา
• คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
• คำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล (คาถาแผ่เมตตา กรวดนํ้า ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
• คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ, คำถวายของใส่บาตร
• คำกรวดนํ้า, คำอาราธนาศีล ๕
• คำอาราธนาพระปริตร
• คำถวายสังฆทาน, คำถวายผ้ากฐิน
• คำถวายผ้าป่า, คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ, คาถาบูชาดวงประจำวัน
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาพระเจ้า ๕ องค์
• คำอธิษฐานขอพร
• คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
• มงคลชีวิต ๙ ประการ
• การสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
• ดวงชะตา
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
• กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม
• ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี
• ปล่อยสัตว์ชีวิตยืน
• วิธีอธิษฐานในการปล่อยสัตว์
• บุญกุศล คือ อริยทรัพย์
• กรรมกำหนด
• ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอน อย่าย้อนความหมาย
• วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
• การปวดศีรษะเกิดจากกรรมเก่า
• การปวดหลัง ที่เกิดจากกรรมเก่า
• โรคหัวใจ ที่เกิดจากกรรมเก่า
• วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม
• ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
• กรณีสามีเจ้าชู้, กรณีลูกดื้อ, ติดยา, ติดเหล้า, ติดการพนันฯลฯ, วิธีแก้กรรม
• วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
• ไปไหนดี
• สัญญาณของคนที่จะไปนรกหรือสวรรค์
• เราจะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไรดี
• ทำบุญกรวดนํ้า
• โจรกลับใจ
• พิจารณากรรมเก่า
• เกิดมาจน
• ทุกคนต้องระวัง ๔ จอมมาร
• พุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน
• พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
• พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
• ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
• ๑๐ ข้อที่ต้องทำ
• ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น
• ความสำคัญของอาหารมื้อเช้า
• สาเหตุที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อย
• สมองเสื่อม
• อาหารผัดนํ้ามัน
• โรคไต
• ถุงนํ้าดีข้นเกิดทั้ง ๗ วัน
• คาถาของหลวงพ่อปาน

...
...
...
Top