สังฆทาน ( ถุงทอง )
สังฆทาน ( ถุงทอง )
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

ชุดสังฆทาน ( ถุงทอง ) ประกอบด้วย
1.  ผ้าเช็ดผม                    1  ผืน
2.  ยาสระผมขนาด  70  มล.  1  ขวด
3.  ที่โกนหนวด                  1  ด้าม
4.  แปรงสีฟัน                    1  ด้าม
5.  ยาสีฟันขนาด  35  กรัม    1  หลอด

...
...
...
Top