สร้างกุศลให้ชีวิต จิตอิ่มบุญ
สร้างกุศลให้ชีวิต จิตอิ่มบุญ
รหัสสินค้า : 1141
ขนาด : 18.5 X 26 cm
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : ดำ
จำนวนหน้า : 96
ความหนากระดาษ : 65
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
24.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
23.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
23.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
21.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
20.50
บาท

กดเพื่อรับชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1141
ทำวัตรเช้า แปล

๑. คำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. คำกราบพระรัตนตรัย 
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ 
๔. พุทธาภิถุติ 
๕. ธัมมาภิถุติ 
๖. สังฆาภิถุติ 
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา 
๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ 
ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า) 
ทำวัตรเย็น แปล
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. คำกราบพระรัตนตรัย 
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ 
๔. พุทธานุสสะติ 
๕. พุทธาภิคีติ 
๖. ธัมมานุสสะติ 
๗. ธัมมาภิคีติ 
๘. สังฆานุสสะติ 
๙. สังฆาภิคีติ 
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น) 
บทสวดมนต์
- บูชาพระรัตนตรัย 
- กราบพระรัตนตรัย 
- ขอขมาพระรัตนตรัย 
- นมัสการพระพุทธเจ้า 
- ไตรสรณคมน์ 
- ถวายพรพระ (อิติิปิ โสฯ) 
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
- ชัยปริตร (มหากาฯ) 
- อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ 
- วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร 
- พระคาถาชินบัญชร 
- บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
- ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
- มงคลจักรวาลใหญ่ 
- พิธีไหว้พระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
- พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
- คำกรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก) 
- บารมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย) 
- เมตตาพรหมะวิหาระภาวะนา 
- กะระณียะเมตตะสุตตัง 
- คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ 
- คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ 
- แผ่เมตตาแก่ตนเอง 
- อธิษฐานอโหสิกรรม 
- แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
- แผ่ส่วนกุศล 
- กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 

...
...
...
Top