นามบัตรพิมพ์ 4 สี 1 หน้า / 1 สี 1 หน้า (เคลือบ PVC 1 หน้า)
นามบัตรพิมพ์ 4 สี 1 หน้า / 1 สี 1 หน้า (เคลือบ PVC 1 หน้า)
รหัสสินค้า : 9001
ขนาด : 5.4x8.8 cm
กระดาษ : อาร์ตการ์ต
หมึกพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 2 หน้า
ความหนากระดาษ : 260 แกรม
ราคาสินค้า : 2.40 บาท

นามบัตร ขนาด 5.4x8.8 cm
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า / 1 สี 1 หน้า
เคลือบ PVC เงา 1 ดาน (หน้า 4 สี)
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
สามารถทำได้หลายรูปแบบ

** ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ **

...
...
...
Top