แผ่นพับบทบูชาพระ (วิริยะ 1176)
แผ่นพับบทบูชาพระ (วิริยะ 1176)
รหัสสินค้า : 1176
ขนาด : 11 x 12 ซม.
กระดาษ : อาร์ตการ์ต
หมึกพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 8 หน้า
ความหนากระดาษ : 230 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
7.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

บทบูขาพระ
กราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวดมหาจักรพรรดิ
บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

...
...
...
Top