แผ่นพับบทบูชาพระ (วิริยะ 1176)
แผ่นพับบทบูชาพระ (วิริยะ 1176)
รหัสสินค้า : 1176
ขนาด : 11 x 12 ซม.
กระดาษ : อาร์ตการ์ต
หมึกพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 8 หน้า
ความหนากระดาษ : 230 แกรม
ราคาสินค้า : 7.00 บาท

บทบูขาพระ
กราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวดมหาจักรพรรดิ
บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

...
...
...
Top