อัศจรรย์แห่งพระกรรมฐาน (วิริยะ 947)
อัศจรรย์แห่งพระกรรมฐาน (วิริยะ 947)
รหัสสินค้า : 947
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท

การเจริญกรรมฐานทำาให้ชีวิตรุ่งเรือง
ประกาศิตจากหลวงพ่อ
หลวงพ่อให้สิริมงคลที่ล้ำค่า
การใช้ชีวิตที่มีธรรมะ
ผ่านอุปสรรคด้วยการเจริญสติ
มหัศจรรย์แห่งความตั้งใจมั่น
ตั้งใจปฏิบัติจึงพบสัจธรรม
กรรมฐานทดแทนบุญคุณ
ด้วยแรงอธิษฐาน
บทสวดมนต์ไหว้พระ
อนุโมทนา
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำาอธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
กรวดน้ำา (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
คำาไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาเงินล้าน
คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
คาถาเจริญโภคทรัพย์
คาถาบูชาเงิน
คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
วิธีทำาสมาธิแบบง่ายๆ

...
...
...