บทสวดมนต์ประจำวัน (วิริยะ 1177)
บทสวดมนต์ประจำวัน (วิริยะ 1177)
รหัสสินค้า : 1177
ขนาด : 10.5 x 19 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : น้ำตาล
จำนวนหน้า : 112
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท

กดเพื่อรับชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1177
บูชาพระรัตนตรัย 
บทกราบพระรัตนตรัย 
ขอขมาพระรัตนตรัย 
นมัสการพระรัตนตรัย 
ไตรสรณคมน์ 
สมาทานศีล ๕ 
คาถาชุมนุมเทวดา 
คำอธิษฐานอันเชิญเทวดาและขอพรพระ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
ชัยปริตร (มหากาฯ) 
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
แผ่ส่วนกุศล 
คำขอขมาและอธิษฐานจิต 
อธิษฐานอโหสิกรรม 
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 
บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร 
อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร 
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
กรณียเมตตสูตร 
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร) 
พระคาถายันทุน 
คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ 
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ 
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
พระอาการะวัตตาสูตร 
อานิสงส์การสวดและภาวนา พระอาการะวัตตาสูตร
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา หรือเมตตาใหญ่

...
...
...
Top